header  
x
01
02 Strona główna Oferta mieszkań ul. Brukselska 04
05
03

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 z usługami.

Zadanie nr 1 - "Brukselska"

ul. Brukselska, Gorzów Wlkp.

Na terenie działki 360/97, Obręb 07 Chróścik w Gorzowie Wlkp., projektowane są w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego trzy budynki mieszkalne stanowiące trzy odrębne zadania. Budynek nr 1 (dwuklatkowy), składający się z dwóch segmentów 1A i 1B z usługami na parterze. Budynek nr 2 jednoklatkowy (jeden segment) z usługami na parterze. Budynek nr 3 (dwuklatkowy) składający się z dwóch segmentów 3A i 3B z usługami na parterze. Planowana jest zabudowa w kształcie litery "C", z otwarciem  w kierunku południowym. W narożniku północno-zachodnim zaprojektowano dominantę stanowiącą część budynku nr 1 (Segment 1B), w której zaprojektowano lokale mieszkalne. Wejścia do części mieszkalnych zaprojektowano od strony wnętrza międzyblokowego, natomiast wejścia do usług od strony ulic przyległych tj. ul. Brukselskiej i ul. Myśliborskiej. Zaprojektowane budynki będą tworzyły odrębne bryły w taki sposób, że pomiędzy budynkami powstaną przejścia łączące wnętrze międzyblokowe umożliwiające dojście do ul. Myśliborskiej i Ronda Szczecińskiego. W przyziemiu budynków, od strony zachodniej i północnej, zostaną wbudowane usługi nieuciążliwe. Lokale te zaprojektowano jako dostępne z ciągów pieszych biegnących wzdłuż elewacji. Wejścia do projektowanych usług będą bez barier i ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie pojazdów dla klientów zaprojektowano na parkingach ogólnodostępnych na terenie osiedla. Budynki będą częściowo podpiwniczone, gdzie w piwnicach zaprojektowano pomieszczenia techniczne i garaże z wjazdami do budynku nr 1 od strony wschodniej, natomiast do budynku nr 3 od strony wschodniej i zachodniej. Wjazd na teren działki zaprojektowano od strony ul. Brukselskiej, w południowo-zachodnim narożniku działki. We wnętrzu międzyblokowym zaprojektowano plac zabaw dla dzieci oraz teren rekreacyjny. W pierwszej kolejności powstanie budynek nr 1, którego budowa została podzielona na dwa etapy - budynek nr 1A i 1B.

Dla budynku mieszkalnego nr 1 (Zadanie 1 - "Brukselska") prowadzony jest powierniczy rachunek zamknięty, gwarantujący nowemu nabywcy całkowite bezpieczeństwo środków zainwestowanych przy zakupie lokalu.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1

Segmenty 1A i 1B

 

Segment 1A, klatka I

Klatka wyposażona w windę cichobieżną

Winda z poziomu przyziemia obsługuje także parter budynku

Termin rozpoczęcia budowy - Październik 2023

Numer ew.
Piętro
Powierzchnia
użytkowa
Opis Rzut lokalu
B1A/I/1
parter
37,95 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/2 parter 52,26 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Dostępne

B1A/I/3
I piętro
37,95 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/4
I piętro
52,54 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/5
I piętro
53,29 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/6
I piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/7
I piętro
33,32 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/8
I piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/9
I piętro
38,20 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/10
I piętro
34,34 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/11
I piętro
34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/12
II piętro
37,95 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/13
II piętro
52,54 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/14
II piętro
53,29 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/15
II piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/16
II piętro
33,32 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/17
II piętro
33,42m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/18
II piętro
38,20 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/1/19
II piętro
34,34 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/20
II piętro
34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/21
III piętro
37,95 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/22
III piętro
52,54 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/23
III piętro
53,29 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja


B1A/I/24
III piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/25 III piętro 33,32 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/26 III piętro 33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/27 III piętro 38,20 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/28 III piętro 34,34 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja


B1A/I/29 III piętro 34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/30 IV piętro 37,95 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/31 IV piętro
52,54 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1A/I/32 IV piętro
53,29 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1A/I/33 IV piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/34 IV piętro
33,32 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/35 IV piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/36 IV piętro
38,20 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/37 IV piętro
34,34 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1A/I/38 IV piętro
34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

 

 

Segment 1B, klatka II

Klatka wyposażona w windę cichobieżną

Termin rozpoczęcia budowy - Lipiec 2024

Numer ew.
Piętro
 Powierzchnia
użytkowa
Opis Rzut lokalu
B1B/II/1 I piętro 34,00 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/2
I piętro
34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/3 I piętro
36,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/4 I piętro
35,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/5 I piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/6 I piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/7 I piętro
33,50 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/8 I piętro
31,61 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/9 I piętro
43,98 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/10 I piętro
48,12 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/11 I piętro
39,43 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/12 II piętro
34,00 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/13 II piętro
34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/14 II piętro
36,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/15 II piętro
35,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/16 II piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/17 II piętro
33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/18 II piętro 33,50 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/19 II piętro 31,61 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/20 II piętro 43,98 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/21 II piętro 48,12 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/22 II piętro 39,43 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/23 III piętro 34,00 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/24 III piętro 34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/25 III piętro 36,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/26 III piętro 35,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/27 III piętro 33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/28 III piętro 33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/29 III piętro 33,50 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/30 III piętro 31,61 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/31 III piętro 43,98 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/32 III piętro 48,12 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/33 III piętro 39,43 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/34 IV piętro 34,00 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/35 IV piętro 34,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/36 IV piętro 36,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/37 IV piętro 35,96 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/38 IV piętro 33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/39 IV piętro 33,42 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/40 IV piętro 33,50 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/41 IV piętro 31,61 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/42 IV piętro 43,98 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/43 IV piętro 48,12 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Rezerwacja

B1B/II/44 IV piętro 39,43 m2

Mieszkanie dwupokojowe

Rezerwacja

B1B/II/45 V piętro

66,59 m2

+ strych 15,20 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Dostępne

B1B/II/46 V piętro 62,96 m2

Mieszkanie trzypokojowe

Dostępne

 

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Narutowicza 6

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 73 52 188

tel. 95 73 52 189

tel.kom. 601 563 015

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro czynne w godzinach:

Poniedziałek - Piątek

od 8.00 do 16.00

Sobota

NIECZYNNE

 

AKTUALNA OFERTA MIESZKAŃ >>>